EST RU

Õppekavad

VANEMATELE

Õpilaste vastuvõtukord:
Vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord

Blanketid:
Avaldus
Muusikakooli lõputunnistu
Hinneteleht
Teenustasu enammakse/vigase makse tagastamise taotlus
Taotlus teenustasu umberkandmisele teisele viitenumbrile

Õppetasu:
Õppetasu

Tunniplaan:
Eriala õpetajate tunniplaan
Teoreetiliste ainete tunniplaan

Copyright 2007-2008 Narva Muusikakool.