EST RU
  KOOLI AJALOOST

Narva Muusikakool (NMK) on üks kõige esimestest muusikakoolidest Eestis: algas tema ajalugu XIX sajandi lõpus, 10. detsembril 1887. aastal avati muusikaseltsi juures muusikakool, edaspidi Narva Muusikakool. Aastatel 1924-1926 õppis siin laulmist Jenny Siimon (1905-1982) – hilisem kuulus eesti laulja ja laulupedagoog. Just tema käe all õppis hilisem, maailma nimega bass Mati Palm. Ennesõjaaegses Narva muusikakoolis oli veel üks väga ere isiksus - Peeter Penna (1873-1943) – dirigent, organist ja pedagoog. Peale Peterburi konservatooriumi lõpetamist ta elas ja töötas kodulinnas Narvas, organiseeris Eestis ja Venemaal laulupidusid. Just tema kinkis linna elanikele laulupeo 1912. aastal. 1931. a sai Peeter Pennast muusikakooli direktor. Aga edasi oli II maailmasõda ja muusika tuli unustada. Alles 1950. a uued õpetajad (kõigest 3 inimest!) ja õpilased (38) hakkasid taaselustama muusikalist haridust Narvas. Need inimesed õpetasid kõigest kolmas toas 2-korruselise Eesti gümnaasiumi hoones aadressil Vabaduse 20. See oli kõik, mis suutis saada tollane kooli direktor Paul Sarv. Just sellest ajast alustab Narva Muusikakool oma uut ajalugu ja sellest ajast loetakse kooli vanust. Viis aastat hiljem 1955. a toimus NMK elus pöördeline sündmus: Kultuuriministeerium saatis Narva kooli uueks direktoriks noore spetsialisti Tatjana Jegorova. Kaasaegsel inimesel on seda raske uskuda, aga see tugev naine juhtis Narva lastemuusikakooli 48 aastat. Peaaegu pool sajandit! Tema juhtimisel sai koolist üks vabariigi tugevamaid. Ei olnud enam juttugi kolmest toast: koolile kuulus mitte eriti suur, aga ilus vanaaegne hoone. 2000. a õppis koolis üle 400 õpilase, pedagooge oli 52, kelledest 31 olid kooli endised lõpetajad. Kui aga NMK baasil loodi Narva linna sümfooniaorkester Anatoli Štšura juhatusel, tema esimesse koosseisu kuulusid kooli pedagoogid ja puhkpilli ja keelpilli osakondade õpilased. 2004. a hakkas kooli juhtima Tatjana Gontšarova, kes auga jätkab oma eelkäijate parimaid traditsioone. Tema juhtimisel kool sai uued arengusuunad. Ja nüüd – uus aastatuhat! Kuidas elab Narva Muusikakool? Mille üle tunneb uhkust? Millest unistab? Kõige suurem põhjus uhkuseks on üle 2000 lapse, kes on saanud muusikalise alghariduse just siin. Paljudele neist sai muusika elukutseks. Ja mitte ainult oma armsas koolis ei tööta tema lõpetajad: sellised spetsialistid on kõrges hinnas ka Vene, Soome, Rootsi, Norra, Taani, Kanada, USA ja teiste riikide õppeasutustes. Mitte vähem ulatuslik on ka teine geograafia: meie kooli õpilased võtavad osa ja esinevad edukalt paljude maade nagu Poola, Leedu, Tšehhi, Rootsi, Portugal, Venemaa, Saksamaa rahvusvahelistel konkurssidel ja festivalidel. NMK õpetajate klassiväline töö et katke kunagi – peale oma aine õpetamist tegelevad pedagoogid valgustusideedega: organiseerivad kontserte koolides ja lasteaedades, esinevad loengutega, lavastavad muusikalisi etendusi, esinevad raadios. Käesoleval ajal koolis on mitu suurejoonelist muusikalist projekti. Nende seas – laste džässifestival „Džässi rütmid”, rahvusvaheline akordionimuusikafestival „Mängi, orkester”, rahvusvaheline džässifestival ja koos Narva linna sümfooniaorkestriga vabariiklik noorte instrumentalistide konkurss. Eriline koht selles reas on Rahvusvahelisel noorte pianistide konkursil, mis on pühendatud Fr. Chopini loomingule. See konkurss toimub samuti NMK baasil ja kuulub Euroliidu noorte muusikute konkursside ühingusse (EMCY). Konkurss startis 1999. a tänu suure helilooja loomingu austajale hr.Miroslav Pienkowskile, metseenile ja ettevõtjale. 2010. a konkursist osavõtjate maade arv kasvas kuuest neljateistkümneni. On meeldiv tõdeda, et selles tõsises muusikalises võistluses ka meie kooli noored muusikud on saanud esimesi kohti. Erinevatel aastatel on konkursi laureaatideks saanud Maksim Štšura, Ruslan Strogi, Anna Aleksejeva, Anastassia Aleksejeva, Leo Dubovski. Paljudele meie linna elanikele on Narva Muusikakool tuttav ja kallis. Selles on suur osa meie pedagoogidel, kes, vaatamata raskustele, on täis loomingulist energiat, otsivad pidevalt uusi töömetoodeid ja lihtsalt siiralt armastavad oma õpilasi. Heledas 4-korruselises hoones aadressil Karja 3 töötab üksmeelne erinevate erialade pedagoogide kollektiiv – klaverist kuni marimba ja pop-džäss vokaalini. Me vaatame tulevikku optimistlikult – me kõik koos kirjutame Narva Muusikakooli uut ajalugu.

Narva Muusikakooli pedagoogid-vilistlased

VANEMATELE

Õpilaste vastuvõtukord:
Vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord

Blanketid:
Avaldus
Muusikakooli lõputunnistus
Hinneteleht
Teenustasu enammakse/vigase makse tagastamise taotlus
Taotlus teenustasu ümberkandmisele teisele viitenumbrile

Õppetasu:
Õppetasu

Tunniplaan:
Eriala õpetajate tunniplaanid
Teoreetiliste ainete tunniplaan

Copyright 2007-2008 Narva Muusikakool.