EST RU
ÕPPETASU

Vastavalt Narva Linnavalitsuse16.11.2016. a korraldusele nr1196-k on õppimine Narva Muusikakoolis tasuline.

Õppemaks koosneb:

180,00 eurot õppeaasta eest, või 20 eurot kuus
I poolaasta – 80,00 eurot (4 õppekuud)
II poolaasta – 100,00 eurot (5 õppekuud)

225,00 eurot õppeaasta eest (vabaõpe), või 25 eurot kuus
I poolaasta – 100,00 eurot (4 õppekuud)
II poolaasta – 125,00 eurot (5 õppekuud)

Tasumise kord:
- igakuine
- ettemaksuna

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna raamatupidamisteenistuse arvede alusel.

Vastavalt Linnavalitsuse määrusele „Narva Muusikakooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord“ õppemaksu võlgevusel (rohkem kui ühe kuu eest) on kooli administratsioon õigustatud kustutama õpilane Narva Muusikakooli õpilaste nimekirjast.
Mõjuva põhjusega pikaajalisel puudumisel (rohkem kui 1 kuu) võib vormistada akadeemiline puhkus õpilase vanema või eeskostja avaldusel ja ettemakse olemasolul võib teha õppetasu ümberarvestus.
Õpilase higestumise korral (mitte rohkem kui 2 nädalat) hüvitab pedagoog õpilaste poolt vahelejäetud tunde.

Pedagoogi haigustumise korral (rohkem kui 2 nädalat) annab tunde teine pedagoog.

Kui õpilane puudub koolist teadmata põhjusel, siis võetakse õppemaksu täies suuruses.
Õpilase Narva Muusikakooli õpilaste nimekirjast väljaarvamine teostatakse ainult tema vanema või eeskostja avaldusel. Alates avalduse esitamise kuupäevast õppemaksu ei arvutata.

     

 

VANEMATELE

Õpilaste vastuvõtukord:
Vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord

Blanketid:
Avaldus
Muusikakooli lõputunnistus
Hinneteleht
Teenustasu enammakse/vigase makse tagastamise taotlus
Taotlus teenustasu ümberkandmisele teisele viitenumbrile

Õppetasu:
Õppetasu

Tunniplaan:
Eriala õpetajate tunniplaanid
Teoreetiliste ainete tunniplaan

Copyright 2007-2008 Narva Muusikakool.