EST RU

Projektijuhtimine on valdkond, millele just tänasel päeval tasub erilist tähelepanu pöörata. Eeldatakse, et asutus peaks leida uusi teed töö tõhususe tõstmiseks ja finantsraskuste lahendamiseks. Selle probleemi üheks väljapääsuks on projektitöö algatamine. Seega kirjutatakse Muusikakoolis projekte erineva mahu ja tähtsusega. Allpool on lühike ülevaade projekti teostamise kohta aastatel 2006-2016:

Projektitegevus
Jrk nr Projekti nimetus Projekti üldmaksumus Projekti aasta Projekti toetaja
1

Alo Põldmäe „Noortekontsert klaverile ja orkestrile“ op.58 noodistamine ja trükkimine.

23000,00 krooni 2001-
2002

EV Kultuuriministeerium

2

Vabariikliku konkursi regionaalse eelvooru korraldamine puhkpillide ja klaveri erialal Narva Muusikakoolis

3000,00 krooni 2005

Eesti Kultuurkapital

3

Festivali „Mängi, orkester“ korraldamine Narvas.

3000,00 krooni

2005

Eesti Kultuurkapital
EV Haridus- ja Teadusministeerium

4

Jõulujazz 2005 korraldamine Narvas

5000,00 krooni 2005 Eesti Kultuurkapital
5

Narva Muusikakooli 55. aastapäeva tähistamine

7000,00 krooni 2005

Eesti Kultuurkapital

6

Narva Geneva Keskuse kontserdisaali rentimine Muusikakooli 55. aastapäeva tähistamiseks

6000,00 krooni 2005

Eesti Kultuurkapital

7

X laste muusikafestivali "Narva-Jazz 2005" läbiviimine

12000,00 krooni 2005

Eesti Kultuurkapital

8

Regionaalse X laste muusikafestivali "Narva-Jazz 2005" läbiviimine Narvas

3000,00 krooni 2005

Eesti Kultuurkapital

9

Kontsertklaveri Boston GP 218 liisimine Narva Muusikakoolile

10000,00 krooni 2005

Eesti Kultuurkapital

10

Narva Muusikakooli õpilaste osalemine VII rahvusvahelisel noorte pianistide konkursil Portugalis.

102336,00 krooni

2006

Hasartmängumaksu Nõukogu

11

Narva Akordionistide osavõtukulude toetus Eurofestivali Prahas

31430,00 krooni 2006

Hasartmängumaksu Nõukogu
Eesti Kultuurkapital

12

Narva laste suvejazz-2006 korraldamine

8000,00 krooni 2006

Eesti Kultuurkapital

13

Kontsertide "Narva laste suvejazz" korraldamine

5000,00 krooni 2006 Eesti Kultuurkapital
14

Narva akordioniorkestri "Ad Libitum" osavõtt IV akordioniorkestrite Eurofestivalist Prahas

20000,00 krooni 2006 Eesti Kultuurkapital
15

3 õpilase osalemine VII rahvusvahelisel noorte pianistide konkursil Portugalis

10000,00 krooni 2006 Eesti Kultuurkapital
16

Õpilaste osalemine VII rahvusvahelisel noorte pianistide konkursil Portugalis

10000,00 krooni 2006 Eesti Kultuurkapital
17

Euroopa komisjoni programm
Socrates Comenius 1

13336,22 krooni 2006-
2007
SA Arhimedes
18

XII Rahvusvahelise noorte muusikafestivali "Narva Jazz 2007" korraldamine

10000,00 krooni 2007 Eesti Kultuurkapital
19

XI laste jazzfestivali läbiviimine

2000,00 krooni 2007 Eesti Kultuurkapital
20

XII rahvusvahelise noorte muusikafestivali "Narva-Jazz 2007" läbiviimine

6000,00 krooni 2007 Eesti Kultuurkapital
21

Narva muusikakooli XIII laste džässfestivali läbiviimine

3000,00 krooni 2009 Eesti Kultuurkapital
22

Projektikonkurss „Huvihariduse arendamine muusika ja kunsti valdkonnas“

34137,00 krooni 2009 Haridus- ja Teadusministeerium Eesti Muusikakoolide Liit
23

Narva Muusikakooli XIV laste džässfestivali läbiviimine: meistriklass

3000,00 krooni 2009

Eesti Kultuurkapital

24

Narva Muusikakooli XIV laste džässfestivali läbiviimine,ruumiderent

3000,00 krooni 2009 Eesti Kultuurkapital
25

Narva Muusikakooli 60.aastapäeva tähistamine

20000,00 krooni 2010 EV Kultuuriministeerium
26

Narva Muusikakooli õpilaste osalemine rahvusvahelisel festivalil "Maailm ja muusika. Venemaa - Poola" Venemaal: transport

4000,00 krooni 2010

Eesti Kultuurkapital

27

Narva Muusikakooli XV laste džässfestivali läbiviimine: meistriklass

3000,00 krooni 2010

Eesti Kultuurkapital

28

Narva Muusikakooli klaveriõpilaste osalemine
J. Zarebski nimelisel rahvusvahelisel konkursil Poolas

25000,00 krooni 2010

Eesti Kultuurkapital

29

Narva Muusikakooli 60. aastapäeva tähistamine.

5000,00 krooni 2010

Eesti Kultuurkapital

30

Projektikonkurss „Varaait“: õppevahendite soetamine.

1800,00 eurot 2011 Eesti Noorsootöö Keskus
31 Narva Muusikakooli XVI laste džässifestivali läbiviimine 1100,00 eurot 2011 Integratsiooni ja Migratsiooni SA “Meie inimesed”
32

Narva Muusikakooli XVI laste džässfestivali korraldamine

190,00 eurot 2011

Eesti Kultuurkapital

33

Narva Muusikakooli XVI džässfestivali korraldamine

300,00 eurot 2011 Eesti Kultuurkapital
34

Narva Muusikakooli XVI laste džässfestivali läbiviimine

200,00 eurot 2011 Eesti Kultuurkapital
35 Rahvusvaheline muusikafestival „Maailm ja muusika. Venemaa ja Poola” 1000,00 eurot 2012 Hasartmängumaksu Nõukogu Kultuuriministeerium
36

N.Naviki nimeline VI rahvusvahelise kammermuusika konkursi korraldamine

100,00 eurot 2012 Eesti Kultuurkapital
37

Rahvusvahelise Juliusz Zarebeski nimeline muusikakonkurss

715,00 eurot 2012

Eesti Kultuurkapital

38

N Naviki nimelisel VI rahvusvahelisel kammermuusika konkursil osalemine

100,00 eurot 2012

Eesti Kultuurkapital

39

Osalemine rahvusvahelisel Juliusz Zarebeski nimelisel muusikakonkursil

700,00 eurot 2012

Eesti Kultuurkapital

40

Narva Muusikakooli osalemine rahvusvahelisel kammermuusika konkursil Lätis

100,00 eurot 2012

Eesti Kultuurkapital

41

Narva Muusikakooli XVI laste džässfestivali läbiviimine.

1054,54 eurot 2012

Eesti Kultuurkapital

42

Varaait

1950,00 eurot 2012 HTM, ENTK
43

Chopini konkurss

2000,00 eurot 2012 MTÜ Eesti Muusikanõukogu
44

“Keeleõppe arendamine 2011-2013”

4800,00 eurot 2012-
2013
Integratsiooni ja Migratsiooni SA “Meie inimesed”
45 Rahvusvaheline muusikafestival-konkurss "Maailm ja muusika. Venemaa ja Poola" 1200,00 eurot

2012

Hasartmängumaksu Nõukogu Kultuuriministeerium
46 Akordionistide festivali korraldamine 600,00 eurot 2013 Hasartmängumaksu Nõukogu Kultuuriministeerium
47 Narva Muusikakooli XVI laste džässfesstivali lääbiviimine 1140,00 eurot 2013 Hasartmängumaksu Nõukogu Kultuuriministeerium
48 Rahvusvaheline muusikafestival-konkurss "Maailm ja muusika. Venemaa ja Poola" Petroskoi linnas 2940,65 eurot 2013 Hasartmängumaksu Nõukogu Kultuuriministeerium
49 Narva Muusikakooli projekt: Akordionistide festivali korraldamine 540,00 eurot 2013 Hasartmängumaksu Nõukogu Kultuuriministeerium
50 Varaait 1065,70 eurot 2013 HTM, ENTK
51 Eesti-Poola koostöö raames toimuva F.Chopini laureaadi preemia 2000,00 eurot 2014 Hasartmängumaksu Nõukogu Kultuuriministeerium
52 Varaait 2313,00 eurot 2014 HTM, ENTK
53 Narva Muusikakooli õpilaste rahvusvahelisest festival-konkursist Hõbejärv osavõtt 362,00 eurot 2014 Hasartmängumaksu Nõukogu Kultuuriministeerium
54 XVIII Laste džässfestivali läbiviimine Narva Muusikakoolis 1402,19 eurot 2014 Hasartmängumaksu Nõukogu Kultuuriministeerium
55 XVII Laste džässfestivali raames S.Manukjani meistriklass ja kontsert 600,00 eurot 2014 Hasartmängumaksu Nõukogu, Kultuuriministeerium
56 Parim noor instrumentalist 481,50 eurot 2015 Hasartmängumaksu Nõukogu Kultuuriministeerium
57 Narva Muusikakooli XX Džässfestivali korraldamine 800,17 eurot 2015 Hasartmängumaksu Nõukogu Kultuuriministeerium
58 Tiibklaveri ostmine 34800,00 eurot 2015 Hasartmängumaksu Nõukogu, Kultuuriministeerium
59 II Akordionistide festival 270,00 eurot 2015 Hasartmängumaksu Nõukogu Kultuuriministeerium
60 XV Rahvusvaheline J.Zarembski nim pianistide konkurss 2320,00 eurot 2015 Hasartmängumaksu Nõukogu Kultuuriministeerium
61 EV 100 Igale lapsele oma pill 650,00 eurot 2015 Eesti Muusikakoolide Liit
62 Varaait 1673,00 eurot 2015 HTM, ENTK
63 Narva Muusikakooli Džässfestivali korraldamine 1645,90 eurot 2016 Hasartmängumaksu Nõukogu Kultuuriministeerium Eesti Kultuurkapital
64 Rahvusvaheline Chopini konkurss (laureaadi preemia) 2000,00 eurot 2016 Kultuuriminesteerium
65 EV 100 Igale lapsele oma pill 6098,00 eurot 2016 Eesti Muusikakoolide Liit
66 Varaait 2000,00 eurot 2016 HTM, ENTK
67 E.Tambergi muusikaga CD salvestamine 1317,56 eurot 2016 Eesti Kultuurkapital
68 "Euroopa konkursi tähed Narva kontsertlaval" 1550,00 eurot 2016 Hasartmängumaksu Nõukogu Kultuuriministeerium
69 EV 100 Igale lapsele oma pill 5472,00 eurot 2017 Eesti Muusikakoolide Liit
70 Varaait 1470,00 eurot 2017 HTM, ENTK
71 4 rahvusvahelise rahvapilliorkestri ühendatud kontserdi korraldamine 200,00 eurot 2017 Eesti Kultuurkapital
72 Festival-konkursi "Me armastame sofedžot" korraldamine 200,30 eurot 2017 Eesti Kultuurkapital
73 Euroopa konkursi talendid Narva kontsertlaval 1225,20 eurot 2016/17 Hasartmängumaksu Nõukogu
74 Narva Muusikakooli 21. laste džässfestivali läbiviimine 945,62 eurot 2017 Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Kultuurkapital
75 Narva Muusikakooli puhkpilliorkestri loomine 25200,00 eurot 2017 Sihtfinantseerimine (Riigipoolne lisarahastus)
76 Narva Muusikakooli puhkpilliorkestri loomine 20000,00 eurot 2018 Sihtfinantseerimine (Riigipoolne lisarahastus)
77

"Muusika inimeste meeltesse" muusikariistade soetamine
(Hooandja)

670,00 eurot 2018

Hedi Uustalu
Helen Kirber

78

XXIII Narva Laste Džässfestivali korraldamine ja läbiviimine

953,57 eurot 2018

Eesti Kultuurkapital

79

XXIII Narva Laste Džässfestivali raames korraldatud meistriklass

557,03 eurot 2018

Hasartmängumaksu Nõukogu

80

EV 100 Igale oma pill

660,00 eurot 2018

Eesti Muusikakoolide Liit

81

EV 100 Hoondja

706,90 eurot 2018 Liina Metsaots
Hannes Lõhmus
Helen Kirber
Liina Sumberg
Pavel Gavrilin
Uustalu Hedi
82

Narva Muusikakooli õpilaste osavõtt rahvusvahelisest festival-konkursist Hõbejärv Gatšinas (Venemaa)

913,74 eurot 2018

Eesti Kultuurkapital

83

XIII Vabariiklikuks Instrumentaalkontserdi konkursiks esinemiskava mitmekesistamine ja kaasajastamine

2602,44 eurot 2018

Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Kultuurkapital

84

Chopini konkursi laureaatide preemia väljamaksmine

2000,00 eurot 2018

Kultuuriminesteerium

 

VANEMATELE

Õpilaste vastuvõtukord:
Vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord

Blanketid:
Avaldus
Muusikakooli lõputunnistus
Hinneteleht
Teenustasu enammakse/vigase makse tagastamise taotlus
Taotlus teenustasu ümberkandmisele teisele viitenumbrile

Õppetasu:
Õppetasu

Tunniplaan:
Eriala õpetjate tunniplaanid
Teoreetiliste ainete tunniplaanCopyright 2007-2008 Narva Muusikakool.