EST RU
Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert

Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert Narva Muusikakoolis algas Rahvusvahelise Chopini konkursi osavõtjate õnnitlemisega. Kontserdi külastajad (Riigikooli õpilased) tegid suure aplausi noortele pianistidele - konkursi diplomantidele. Peale autasustamist kõlas muusika: eesti heliloojate ja  tuntud klassikute teosed ja vappustav rahvapilli ansambel, mis sundis kaasa laulma, plaksutama tervet saali.

Õnnitleme meie muusikakooli Chopini konkursi osalejäid:
Maksim Volotšinkov, õp. Tatjana Šmonina - X Rahvusvahelisest Chopini konkursist osavõtja diplom
Yulia Uliyanenok, õp.Ljudmila Homjakova - X Rahvusvahelisest Chopini konkursist osavõtja diplom ja Rahvusvahelise meistriklassi osavõtja
Veronika Smolnikova, õp. Liina Jarovaja - X Rahvusvahelisest Chopini konkursist osavõtja diplom
Gontšarova Anastassia, õp. Tatjana Gontšarova - X Rahvusvahelise Chopini konkursi II voorus esinemise eest diplom
Uljana Prosvetova, õp. Liina Jarovaja - X Rahvusvahelise Chopini konkursi II voorus esinemise eest diplom
Sofia Frolova, õp. Liina Jarovaja - X Rahvusvahelise Chopini konkursi II voorus esinemise eest diplom
Uljana Lvova, õp. Liina Jarovaja - X Rahvusvahelise Chopini konkursi eduka esinemise eest tänukiri

 


Татьяна Гончарова: «Важен лишь процесс? Неправда: нужен и результат»


Татьяна Гончарова возглавляет Нарвскую музыкальную школу, являющуюся главной площадкой Шопеновского конкурса в Нарве. Одновременно она выступает и как педагог, который, начиная с самого первого конкурса, готовит к участию в нем своих учащихся. Союз эстонских педагогов-пианистов 16 октября 2013 года отметил ее вклад в эстонскую пианистическую культуру и выбрал Татьяну Гончарову почетным членом Эстонского общества педагогов-пианистов. Соответствующий документ скрепил своей подписью председатель общества педагогов-пианистов, ректор Эстонской Академии музыки и театра профессор Пеэп Лассманн.

интервью Натальи Соболевой
Нарвская газета
http://www.gazeta.ee/?p=35961


X Rahvusvaheliseks Chopini konkursiks Narvas

02.02.2014 toimub Narvas Х Rahvusvahelise Chopini konkursi avamine. Traditsiooniliselt korraldatakse konkurss meie kooli baasil. See särav muusikaline sündmus  toob meie linna noori pianiste 14 Euroopa, Aasia, Aafrika, Ameerika riigist.  I Rahvusvaheline Chopini konkurss toimus Narvas 1999. aastal kui „Läänemere riikide pianistide  konkurss“. Kuid Läänemeri ei jäänud püsima tema nimetusse just  kauaks. Iga järgmise  konkursiga tema geograafia aina laienes, kaasates üha rohkem osalejaid erinevatest maadest.  Käesolevaks ajaks on konkurss saavutanud tõeliselt maailmataseme ja eelseisev juubelikonkurss on kujunenud kõige esinduslikumaks nii osalevate riikide kui ka  muusikute arvu poolest. Esinemise meisterlikkuses võistlevad esinejad 61 riigist: Armeeniast, Aserbaidžaanist, Eestist, Egiptusest, Hiinast, Leedust, Lätist, Poolast, Taanist, Türgist, USA-st, Ukrainast, Valgevenest, Venemaalt.  


Lugupeetud lastevanemad ja õpilased!

II poolaasta 2013/14 õa on kinnitatud vaheajad:
03.02 – 07.02.2014
(sellel perioodil toimub koolis X Rahvusvaheline Chopini konkurss, alates 08.02.14 toimuvad õppetunnid vastavalt tunniplaanile)
18.03 – 23.03.2014
09.06 – 31.08.2014

Alus: Narva Muusiikakooli põhimäärus 5.


Tähelepanu lapsevanematele!

AUSTATUD MAKSJA Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavate asutuste teenuste eest
Olete seni arvete tasumiseks kasutanud otsekorralduse lahendust, mis Euroopa Liidu regulatsiooni tõttu Eestis selle tänasel kujul kaob alates 01.02.2014. Kõik pangad on oma otsekorralduse kliente sellest juba teavitanud.
Otsekorralduse asemel hakkavad pangad pakkuma e-arve püsimakse teenust. Teie ei pea otsekorralduselt e-arve püsimakse teenusele üleminekuks ise midagi tegema. Koostöös pangaga asendame Teie otsekorralduse lepingu e-arve püsimakse lepinguga ja arvete tasumist jätkatakse automaatselt samalt arvelduskontolt, millelt toimus otsekorraldusega tasumine.
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond läheb otsekorraldustelt e-arvetele üle 07.02.2014, see tähendab, et arved 2014.a jaanuari eest laekuvad internetipanka nagu püsimaksetega e-arved.
Sel ajal võib uute e-arve püsimakse lepingute sõlmimine ning olemasolevate lepingute muutmine olla ajutiselt häiritud.
Kuidas e-arve püsimakse teenus toimib?
Saadame Teile alates 07.02.2014 e-arve sellesse panka, kus Te kasutate otsekorraldust.
Kui Te olete internetipanga kasutaja, siis saate tutvuda e-arve ja selle alusel vormistatud maksekorraldusega internetipanga keskkonnas. Teie soovi korral võite paberkandjal detailse arve kätte saada nii nagu seni – Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavalt asutuselt, mille teenuseid Te kasutate.
Kui Te ei ole internetipanga kasutaja ja ei kasutanud otsekorralduste teenust, siis saate kätte paberkandjal detailse arve nii nagu seni.
Panka saadetud e-arved tasutakse Teie valitud otsekorralduse maksepäeval e-arve püsimakse teenusega automaatselt Teie arvelduskontolt olenemata sellest, kas olete internetipanga kasutaja või mitte.
Mida peate tegema?
E-arve püsimakse teenusele üleminekuks ei pea Te midagi tegema. Kui Te ei soovi otsekorraldust e-arve püsimaksega asendada, palume Teil pöörduda otsekorralduse lõpetamiseks oma panka hiljemalt kolm päeva enne ülaltoodud kuupäeva. Sel juhul võite paberkandjal detailset arvet kätte saada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavalt asutuselt, mille teenuseid Te kasutate.
Kuidas saate lisateavet?
Kui soovite lisateavet arve edastamise kohta, võtke ühendust meiega e-kirjaga aadressil ostjad@narvakultuur.ee või tavaposti teel aadressil: Peetri plats 1, 20308 Narva, Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond. E-arve püsimakse lepingu tingimustega saate tutvuda oma panga kodulehel.
Lugupidamisega
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna raamatupidamisteenistus fin.narvakultuur.ee


     
VANEMATELE

Õpilaste vastuvõtukord:
Vastuvõtmise, huv ikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord

Blanketid:
Avaldus
Muusikakooli lõputunnistus
Hinneteleht
Teenustasu enammakse/vigase makse tagastamise taotlus
Taotlus teenustasu ümberkandmisele teisele viitenumbrile

Õppetasu:
Õppetasu

Tunniplaan:
Eriala õpetajate tunniplaanid
Teoreetiliste ainete tunniplaan


KASULIK

Koolivaheaeg 2013/2014. õ.a.
» 19.10 - 27.10
» 21.12 - 05.01
» 03.02 - 07.02
» 18.03 - 23.03
» 09.06 - 31.08

Puhkepäevad 2013/2014. õ.a.
» 01.01 - Uusaasta
» 24.02 - Iseseisvuspäev
» 18.04 - Suur Reede
» 01.05 - Kevadpüha
» 23.06 - Võidupüha
» 24.06 - Jaanipäev
» 20.08 - Taasiseseisvumispäev
» 24.12 - Jõululaupäev
» 25.12 - Esimene Jõulupüha
» 26.12 - Teine Jõulupüha

 

Besucherzahler mail order russian
счетчик для сайта

АRHIIV:

November
Detsember 2013
Jaanuar 2014
Veebruar
Märts
Aprill
Mai
September
Oktoober

Copyright 2007-2008 Narva Muusikakool.